AVSI

In de sloppenwijk Kibera in Nairobi geeft de Italiaanse organisatie AVSI ondersteuning en sociale hulp aan kansarme kinderen. In 2005 nam de organisatie de begeleiding over van 32 kinderen die School Aid in Kibera sponsorde. Eind 2009 waren van die eerste groep nog slechts 19 kinderen in het programma, en vroegen wij AVSI er zes andere bij te nemen. Sindsdien houden wij het op 25 kinderen. Telkens een jonge volwassene zijn studies beëindigt, komt er een nieuw kleintje bij. In 2014, bijvoorbeeld, verliet Lilian ons en kwam Angel erbij.

 

1-lilian2-angel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar krijgen wij een gedetailleerd jaarverslag met een overzicht van de schoolresultaten van de kinderen, een financieel verslag en een budget voor het volgende jaar. Van de sociale werkers krijgen we elk jaar een kort verslag over elk kind. En dan zijn er nog de brieven van de kinderen zelf, die wij beantwoorden via email. AVSI zorgt ervoor dat de kinderen onze brieven krijgen.

3-2009briefvictor

4-2009briefeunice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij krijgen een ‘exit letter’ voor elke jongere die het project verlaat en een inschrijvingsformulier voor elke nieuwkomer.

 

Exit van Kevin                   Inschrijving van Lorraine

 

Voor de veiligheid van de kinderen tonen we enkel oude brieven, en verwijderden informatie die hen kan identificeren.

Alle studenten van de eerste groep van 2005 zijn nu afgestudeerd. Maar in januari 2016 kwamen er acht kleintjes bij en in juni nog eens acht, in 2017 drie anderen, in 2018 twee kleine meisjes, en zo begint alles telkens opnieuw.  

 

Enkele van onze studenten die School Aid begeleidde doorheen hun schoolloopbaan.