Josephine

Josephine en Maria-Pia ontmoeten elkaar beroepsmatig geregeld in Masaka, Oeganda. Sinds 2004
begeleidt Josephine twee zussen, Josephine Justine en Victoria, voor wie School Aid het schoolgeld
betaalt. Zij verblijven op internaat en worden tijdens de vakantie opgevangen door hun tante.
Josephine is heel secuur met budgetten, verslagen, betaalbewijzen en schoolresultaten.
Ondertussen groeiden beide meisjes op.

4zussen2007          5-zussen         7josephinejustine2015
                  2007                                           2010                                              2015

In 2017 beëindigde Josephine Justine haar studies verpleegkunde. Victoria gaat verder met het middelbaar onderwijs.
Tijdens een bezoek aan Oeganda in 2015 ontmoette Maria-Pia Josephine Justine en haar contactpersoon Josephine.

Daarnaast volgt Josephine ook de jongen Raymond op. Raymond’s vader stierf in januari 2011, net aan het begin van het schooljaar. Zijn moeder, Emy, deed haar best de eindjes aan elkaar te knopen, maar schoolgeld betalen kon niet. Raymond was toen 7 jaar. Omdat het allemaal zo snel moest, sprong School Aid in en we zouden dan zien hoe Emy er een jaar later zou voorstaan. Op het einde van het jaar schreef de kleine Raymond ons al een brief in het Engels.

Ondertussen is Raymond’s moeder opnieuw getrouwd en haar financiële situatie is beter. Toch besloten we Raymond’s studies verder te betalen. Emy neemt niet echt haar verantwoordelijkheid als ouder op. Voor Raymond’s toekomst kan Josephine’s educatieve rol naar Emy toe even belangrijk zijn als onze financiële steun.