Patricia

Met de kinderen van Patricia is dit project in 1999 in Nairobi begonnen. Patricia heeft AIDS en haar
echtgenoot is er aan gestorven. Zij hebben twee kinderen en ze adopteerde ook het dochtertje van
een vriendin die aan AIDS gestorven is.

Patricia heeft geen gemakkelijk leven, vooral sinds zij eind 2007 haar werk verloor. Toch hielp zij niet
alleen haar eigen kinderen maar ook die van familieleden en vrienden, gestorven aan AIDS, door het
leven. School Aid hielp samen met haar 8 kinderen door het basis, middelbaar en hoger onderwijs.

Eén van hen behaalde een universitair diploma, de anderen beëindigden met een korte hogere opleiding, zoals computer training.

Nu volgt Patricia nog 3 studenten: Cyril en Josephine Indra in het middelbaar onderwijs, en Pauline die nu een hogere technische opleiding volgt.