Josephine

Sinds 2004 begeleidt Josephine twee zussen, Josephine J en Victoria, voor wie School Aid het schoolgeld betaalt. Als kinderen verbleven zij op internaat en werden tijdens de vakantie opgevangen door hun tante. Ondertussen groeiden beide meisjes op.

4zussen2007      5-zussen     7josephinejustine2015     

             2007                                2010                              2015                                2015

Tijdens een bezoek aan Oeganda in 2015 ontmoetten wij Josephine J en haar contactpersoon josephine

In 2017 behaalde Josephine J het certificaat verpleegkunde. Na twee jaar praktijkervaring kunnen verpleegsters in Oeganda verder studeren om het diploma te behalen. Josephine J behaalde het diploma in 2021. Ondertussen is ook Victoria in het laatste jaar universiteit, waar ze de studies voor ‘clinical officer’ ondernam.

Sinds 2011 volgt Josephine ook de jongen Raymond op. 

hij zit nu in het derde middelbaar.                                                                                                                                                                                                                  

In 2020, tenslotte kwam Marius erbij. Marius is een begaafde student, die in januari 2020 het vijfde middelbaar begon. Door de covid epidemie in Oeganda, verloren heel veel mensen hun baan. Zo ook de voogd van Marius, die daardoor de studies van zijn pleegkind niet meer konden betalen. Via Josephine kon School Aid bijspringen

Josephine is heel secuur met budgetten, verslagen, betaalbewijzen en schoolresultaten.