Jaarverslag 2014

In 2014 sponsorde School Aid de studies van 46 kinderen, begeleid door zes contactpersonen en organisaties:

AVSI, Nairobi: 25 kinderen in Kibera
Patricia, Nairobi: 3 kinderen, Consolata aan de universiteit, Cyril en Pauline in het lager onderwijs
Salome, Nairobi: 1 universiteitsstudent
St Anthony Buggya Primary School, Masaka: 14 kinderen waarvan 1 in hoger onderwijs
Josephine, Masaka: 2 meisjes, waarvan 1 in middelbaar en 1 in hoger onderwijs
Vivienne, Nkozi: 1 jongen, Raymond, in het lager onderwijs.
Voor meer informatie bekijk de nieuwsbrief.