Nieuwsbrief April

Komen en gaan

Dit jaar beëindigde Habib Sadala zijn studies. We sponsorden hem vanaf het lager onderwijs. Via AVSI zorgden wij voor schoolgeld, uniform en zakgeld. Hij nam ook deel aan schoolreisjes en vakantie-activiteiten georganiseerd door AVSI. We betaalden een deel van de huishuur van het gezin dat hem opnam na de dood van zijn ouders. Al die tijd werd Habib gevolgd door een sociale werker van AVSI. Aan het einde van zijn middelbaar onderwijs volgde hij enkele activiteiten rond studiekeuze. Hij koos voor communicatie, een “graphics course” aan het Nairobi Technology College. Tijdens de vakanties deed hij vrijwilligerswerk bij een organisatie die video’s maakt over het leven in Kibera, met de bedoeling er de goede verstandhouding te bevorderen.