St Anthony Buggya‏

De St. Anthony Buggya school is een heel actieve school in een klein dorp niet ver van Masaka in Oeganda. Dit is de streek waar HIV/AIDS voor het eerst herkend werd. Het is een heel actieve school in een klein dorp. De dorpsschool werd gesticht door Ernest Wassajja die er tot voor kort directeur was [Brief 2003]. Samen met hem werd er nagekeken welke 10 kinderen er door School Aid gefinancierd konden worden. De opvolging werd zo goed verzorgd dat we voorstelden dit uit te breiden tot 15 kinderen.

Toen de oudste kinderen het lager onderwijs beëindigden in 2007, vroeg Mr Wassajja wat we wilden doen: dezelfde kinderen verder een kans geven in het middelbaar onderwijs, of voor andere kinderen het lager onderwijs te betalen. Zijn voorkeur ging naar het verder begeleiden van dezelfde kinderen, alhoewel dat voor hem extra werk betekende, die bovendien niets aan zijn school bijbracht. Hij vond het fijn om mee te werken en zo een kans te geven aan de armsten.

In 2010 volgden 8 van de gesponsorde kinderen het basisonderwijs. Zes anderen volgden secundair onderwijs in de Notre Dame High School in Masaka en één meisje de beroepsschool. Deze laatste is inmiddels afgestudeerd in 2011. Zij stuurde ons een mooie foto van haar diploma-uitreiking.

Ieder jaar in november krijgen we een budget voor het volgend schooljaar (dat in januari start). Ieder trimester krijgen we de schoolresultaten en bewijzen van uitgaven. Sinds 2009 krijgen we ook brieven van de kinderen. [Brief 1Brief 2Brief 3]

In 2012 is Mr Wassajja gestorven, maar al een tijdje werkten wij samen met zijn vrouw. Haar opvolging is zo mogelijk nog nauwgezetter dan die van haar echtgenoot. Toegang tot internet is veel verbeterd in Masaka. Wij krijgen al een tijdje alle verslagen, betaalbewijsjes en de gescande brieven via email. In 2013 was Raphael de eerste die zijn brief electronisch schreef.

In 2015 volgde 11 van onze studenten middelbaar onderwijs in aan de Notre Dame High School. Drie anderen volgden al hoger onderwijs

 2015: Notre Dame High School                                         2015: drie studenten in hoger onderwijs 

           

 

 

Sinds 2015 werd de groep met 3 studenten uitgebreid. In 2021 zijn 10 afgestudeerd en aan het werk, 6 volgden hoger onderwijs, en 2 zijn nog in Notre Dame High School.