Stephen

Samen met een aantal leden van zijn kerkgemeenschap, startte Stephen een project voor AIDS-wezen bij Mbale in Oeganda. Sinds januari 2010 financierde School Aid de studies en de kostschool voor vier kinderen in het middelbaar onderwijs en sinds 2011 volgden 2 anderen een beroepsopleiding.

In januari 2013 besloten we het luik ‘Stephen’ stop te zetten. Contact houden met hem was moeilijk en we hadden al opgemerkt dat zijn opvolging minder nauwgezet werd.

Jonathan Memorial College
De vier studenten
Slaapkamer van de meisjes.