Wie zijn wij

De VZW School Aid heeft als doel kinderen in Oeganda en Kenia, die hun ouders verloren door AIDS, naar school te laten gaan. We houden het kleinschalig, en kiezen voor een goede, individuele begeleiding voor elke student, een nauwgezette financiële opvolging en een minimum aan administratieve kosten.

De kinderen voor wie School Aid de studies betaalt, worden ter plaatse gevolgd door contactpersonen die hen aansporen om hun schoolcyclus af te maken en die ons op de hoogte houden van de schoolresultaten van elk kind. School Aid financiert de volledige studiecyclus. Contactpersoon en student bepalen samen welke studierichting zij willen volgen. In december 2020 zijn er 70 kinderen die zo hun studieloopbaan afwerkten en die School Aid van klein tot groot begeleidde. Sommigen eindigen met een beroepsopleiding, anderen met een universiteitsdiploma.

Collage

Het project startte in 1999 als een privé-initiatief met 2 contactpersonen en 5 kinderen in Kenia. In 2001 richtten we de VZW School Aid op. Nu sponsoren we ongeveer 50 studenten in Kenia en Oeganda, begeleid door 5 contactpersonen die we persoonlijk kennen. Regelmatig ontvangen we via deze contactpersonen nieuwe aanvragen van kinderen die zonder onze hulp niet verder kunnen studeren.

De statuten, de benaming, de bestuurderslijst en de financiële situatie van School Aid vzw zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De voorzitter van het bestuursorgaan van School Aid is Maria Pia Waelkens. De andere leden van het bestuur zijn:

  • Daisy Verheyden (Secretaris sinds 1 november 2013)
  • Pieternel Vanherpe (Penningmeester sinds 1 september 2019)

Geen enkele bestuurder van School Aid wordt vergoed.

Sinds 2008 is de vzw School Aid erkend als instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen.

klik hier om de brochure te bekijken.